Glenair - experter på förbindningsteknik

Glenair Nordic AB

Glenair är ett globalt företag som tillverkar och levererar kompletta förbindningslösningar och kontaktdon till industriföretag i alla olika tänkbara branscher. Den nordiska marknaden bearbetas genom Glenair Nordic som har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm.

Servering Sverige, Norge, Finland, Danmark, Iceland

Address:
Glenair Nordic AB
Gustav III:s Boulevard 42
SE-169 73 Solna
Sweden
Tel:
+46 8 50 55 00 00
Fax:
+46 8 50 55 00 01
Email:
sales@glenair.se
Website:
Glenair Nordic AB